กรรมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ (ประจำปี 2561)

17 สิงหาคม 2561 อาจารย์สาขาวิชาเคมีร่วมเป็นกรรมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ระดับช่วงชั้นที่ 3 และ 4  ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

Read more

กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

18 สิงหาคม 2561 อาจารย์สาขาวิชาเคมีร่วมเป็นกรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

Read more

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

25 กรกฎาคม 2561 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมีร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

Read more

ประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

6 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาเคมีรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชัยพัฒนา คณะวิทย์ฯ

Read more

อบรม ISO/IEC17025

27 ก.พ. 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้ารับการอบรมในหัวข้อ ISO/IEC17025 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้เข้าใจในระบบห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Read more