ระบบจองเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สาขาเคมี

จองเครื่องมือปฏิบัติการเคมีได้ตาม qr code ข้างล่างเลยค่ะ