ถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้

17-18 ก.ค. 2564 อาจารย์และนักศึกษาเคมีร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ผสมเนยโกโก้ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแก่ชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปโกโก้ วิสาหกิจชุมชนตลาดหลังสวน จังหวัดชุมพร

Read more

โครงการบริการวิชาการ ณ บ้านควนยูง

วันที่ 10 และ12 ก.ค. 64 อาจารย์และนักศึกษาสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับการทำผลิตภัณฑ์สบู่น้ำมัน สบู่เหลว โลชั่น และลิปบาล์มจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านควนยูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

บริการวิชาการกลุ่มผู้ปลูกโกโก้

27 ธ.ค. 63 คณาจารย์ สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ลงชุมชนกลุ่มรัฐวิสาหกิจผู้ปลูกและแปรรูปโกโก้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังปัญหาหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้เพื่อผลิตเครื่องสำอาง ณ กลุ่มโกโก้อาจารย์ป๊อปเกษตรอินทรีย์ หลังสวน ชุมพร

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องธาตุ สารประกอบและการแยกสารเบื้องต้น และการสกัดด้วยตัวทำละลายและการใช้กรวยแยก

วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์ และผศ.ดร.อุบลทา สมมารถ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องธาตุ สารประกอบและการแยกสารเบื้องต้น และการสกัดด้วยตัวทำละลายและการใช้กรวยแยก ให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMT ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ

Read more

อบรมการทำสบู่และเจลแอลกอฮอล์ ณ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ผศ.ดร.อรภรณ์ บัวหลวง และ ผศ.นภาพร รัตนาถ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรเคมีชั้นปีที่ 4 สอนการทำสบู่และเจลแอลกอฮอล์แก่นักเรียนชั้น ป.1-6 ในโครงการเข้าค่ายบูรณาการการเรียนรู้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา จ.สุราษฎร์ธานี

Read more

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

13-14 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาเคมี โดย ดร.ชุติมา เสพย์ธรรม อ.นภาพร รัตนาถ นายณัฐพันธ์ สงวศักดิ์บารมี และนักศึกษาเคมีชั้นปี 3 ร่วมจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฏร์ธานี ณ สาขาวิชาเคมี ชั้น 3  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ นร. ชั้น ม.4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

3 มีนาคม 62 สาขาวิชาเคมี โดย ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์ นายณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี และนักศึกษาเคมี ร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในเรื่อง Titration: Determination of hardness in

Read more

สาขาวิชาเคมีจัดโครงการ “Chemistry on tour ครั้งที่ 2” ณ โรงเรียนไชยาวิทยา

โครงการ Chemistry on tour ครั้งที่ 2 โดยทีมวิทยากร ดร. ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล ดร. อรณิช เผือกคง ดร. ชุติมา เสพย์ธรรม และนายณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี พร้อมด้วยทีมผู้ช่วยวิทยากร ได้แก่

Read more

งานมหกรรมวิชาการ 4 ภาค

สาขาวิชาเคมีและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมออกบูธกิจกรรมวิชาการ 4 ภาค “สนุกศาสตร์ เฟสติวัล fun fair 2018 ในวันที่ 1-2 กันยายน 2018 ณ ศูนย์การค้า สหไทย การ์เด้น พลาซ่า สุราษฎร์ธานี

Read more

โครงการปรับพื้นฐาน นศ. ชั้นปี 1

25 สิงหาคม 2561 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เนื้อหาเคมี) ให้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2561

Read more