ถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้

17-18 ก.ค. 2564 อาจารย์และนักศึกษาเคมีร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ผสมเนยโกโก้ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแก่ชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปโกโก้ วิสาหกิจชุมชนตลาดหลังสวน จังหวัดชุมพร

Read more

โครงการบริการวิชาการ ณ บ้านควนยูง

วันที่ 10 และ12 ก.ค. 64 อาจารย์และนักศึกษาสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับการทำผลิตภัณฑ์สบู่น้ำมัน สบู่เหลว โลชั่น และลิปบาล์มจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านควนยูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more