โครงการบริการวิชาการ ณ บ้านควนยูง

วันที่ 10 และ12 ก.ค. 64 อาจารย์และนักศึกษาสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับการทำผลิตภัณฑ์สบู่น้ำมัน สบู่เหลว โลชั่น และลิปบาล์มจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านควนยูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี