ผลิตภัณฑ์สาขาเคมี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2019


เชิญเลือกชม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมายของสาขาเคมี อาทิเช่น สบู่ขมิ้นชัน สบู่เปลือกมังคุด ลิปปาล์ม สไลม์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2019 ที่จัดขึ้นในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2019 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์

 

**สาขาเคมีมีบริการจัดกระเช้าที่ระลึกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น สบู่ โลชัน ลิป ครีมอาบน้ำ ทุกเทศกาล รวมทั้งบริการวิทยากรอบรมการผลิตเครื่องสำอางต่าง ๆ ติดต่อสาขาเคมีได้โดยตรง**