สาขาเคมีบริการจัดทำเจลแอลกอฮอล์มอบแก่คณะ วจก

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2563 นักศึกษาสาขาเคมีร่วมกันจัดทำเจลแอลกอฮอล์มอบแก่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด 19

Read more

ตรวจสอบรูปในระบบบริการการศึกษา ต้องเป็นรูปชุดครุยเท่านั้น

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 60 ให้ตรวจสอบรูปในระบบบริการการศึกษา ต้องเป็นรูปชุดครุยเท่านั้น ให้สแกนรูปส่งมาทาง E-MAIL tabian.sru@gmail.com เตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://regis.sru.ac.th/2018/09/06/congratulations-sru61/

Read more

โครงการปรับพื้นฐาน นศ. ชั้นปี 1

25 สิงหาคม 2561 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เนื้อหาเคมี) ให้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2561

Read more

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

25 กรกฎาคม 2561 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมีร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

Read more

ประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

6 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาเคมีรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชัยพัฒนา คณะวิทย์ฯ

Read more

ศึกษาดูงาน เตรียมพร้อมก่อนฝึกงาน

14 ก.พ. 2561 อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ และศูนย์กำจัดมูลฝอย จ.ภูเก็ต

Read more