สาขาเคมีบริการจัดทำเจลแอลกอฮอล์มอบแก่คณะ วจก

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2563 นักศึกษาสาขาเคมีร่วมกันจัดทำเจลแอลกอฮอล์มอบแก่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด 19

Read more

โครงการอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ นักศึกษาสาขาเคมี

สาขาเคมีจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ นักศึกษาสาขาเคมี วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 9:00-12:00 ห้อง SC 105 ตึกศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

นักศึกษาเคมีได้รับเกียรติบัตรเรียนดีและทุนการศึกษา

นายพีรพงษ์ พรหมเจริญ นักศึกษาเคมีชั้นปีที่ 4 ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี และนางสาวพรปรียา แจ้งอักษร นักศึกษาเคมีชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนการศึกษาประพฤติดีแต่ยากจน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม 2563

Read more

นักศึกษาเคมีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวพรพิมล หนูมี และ นางสาวศิจิรัตน์ แสงตาขุน นักศึกษาสาขาเคมี ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (4 มีนาคม

Read more

ผลิตภัณฑ์สาขาเคมี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2019

เชิญเลือกชม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมายของสาขาเคมี อาทิเช่น สบู่ขมิ้นชัน สบู่เปลือกมังคุด ลิปปาล์ม สไลม์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2019 ที่จัดขึ้นในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2019 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์   **สาขาเคมีมีบริการจัดกระเช้าที่ระลึกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

Read more

โครงการพี่ติวน้อง 2019

อาจารย์ปณิดาร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรเคมีชั้นปีที่ 3 จัดโครงการพี่ติวน้องแก่น้องปี 1 เพื่อเตรียมสอบวิชาเคมี 1 ในวันเสาร์ และอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562

Read more

รางวัลชนะเลิศ การนำเสนองานประเภทโปสเตอร์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น วันสหกิจศึกษา

นักศึกษาสาขาเคมีได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนองานประเภทโปสเตอร์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น วันสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 เมษายน 2561

Read more

นักศึกษาสาขาเคมี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิชาการ (ภาคบรรยาย)

งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 “The 2nd Regional Undergraduate Conference on Science and Technology” วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.00

Read more

นศ.ชั้นปี 1 ร่วมร้องเพลงในพิธีไหว้ครู 2562

11 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาชั้นปี 1 สาขาเคมี เป็นตัวแทนร้องเพลงพระคุณที่สาม และครูในดวงใจ ในพิธีไหว้ครู มรส. ประจำปี 2562 # อนุสรา (ร้องนำ) เนตรนภา (ร่วมประสานเสียง)..(Cr.visual art. ภาพ)

Read more