พิธีไหว้ครูสาขาเคมี

พิธีไหว้ครูหลักสูตรวทบ.เคมี และ คบ.เคมี จัดขึ้นในวันที่ 3 ก.ย. 2563 ณ ห้อง sc 101 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อน้อมรำลึกพระคุณครู รวมถึงมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น แต่งกายเยี่ยม Attachments LINE_MOVIE_1599129188137 (997 kB)

Read more

อบรมการทำสบู่และเจลแอลกอฮอล์ ณ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ผศ.ดร.อรภรณ์ บัวหลวง และ ผศ.นภาพร รัตนาถ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรเคมีชั้นปีที่ 4 สอนการทำสบู่และเจลแอลกอฮอล์แก่นักเรียนชั้น ป.1-6 ในโครงการเข้าค่ายบูรณาการการเรียนรู้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา จ.สุราษฎร์ธานี

Read more