งานวิจัย/บทความวิชาการ

Journal Articles

Chotika Phupong; Masahiko Suenaga; Phuangthip Bhoopong Warangkana Chunglok; Gunlanan Jaritngam; Milandip Karak; Keiichi Yoshida; Worrapong Phupong; Kohei Torikai

Precise 1H- and 13C-NMR reassignment of dehydrocrebanine by 10-mg INADEQUATE and in silico analysis: With an alert for its toxicity Journal Article

Tetrahedron, - (-), pp. 131310, 2020.

BibTeX

Malinee Niamlaem; Oranit Phuakkong; Patrick Garrigue; Bertrand Goudeau; Valérie Ravaine; Alexander Kuhn; Chompunuch Warakulwit; Dodzi Zigah

Asymmetric Modification of Carbon Nanotube Arrays with Thermoresponsive Hydrogel for Controlled Delivery Journal Article

ACS Appl. Mater. Interfaces, 12 (20), pp. 23378–23387, 2020.

BibTeX

Oraporn Bualuang; Daniel I. Onwude; Aneesah Uso; Kankulnat Peerachaakkarachai; Pimpalak Mora; Suphak Dulsamphan; Pairot Sena

Determination of drying kinetics, some physical and antioxidant properties of papaya seeds undergoing microwave vacuum drying Journal Article

Journal of Food Process Engineering, pp. e13176, 2019.

Links | BibTeX

A Chukaew; Saithong S.; Chusri S.; Limsuwan S.; Watanapokasin R.; Voravuthikunchai S. P.; Chakthong S.

Cytotoxic xanthones from the roots of Mesua ferrea L. Journal Article

Phytochemistry, 157 , pp. 64-70, 2019.

BibTeX

Chaniad, P.; Sudsai, T.; Septama, A. W.; A Chukaew; Tewtrakul, S.

Evaluation of Anti-HIV-1 Integrase and Anti-Inflammatory Activities of Compounds from Betula alnoides Buch-Ham Journal Article

Advances in pharmacological sciences, 2019.

BibTeX

Nipaporn Meepun; Suphawuth Siriket

Yield and Some Nutritional Elements of Pleurotus sajor-caju Cultivated with Golden Apple Snail Supplement Journal Article

Naresuan University Journal: Science and Technology, 27 (2), pp. 58-67, 2019.

Abstract | Links | BibTeX

M Intawongse; N Kongchouy; JR Dean

Bioaccessibility of heavy metals in the seaweed Caulerpa racemosa var. corynephora: Human health risk from consumption Journal Article

Instrumentation Science & Technology, pp. 1-17, 2018.

BibTeX

Oraporn Bualuang; Daniel Iroemeha Onwude; Kwanta Pracha

Microwave drying of germinated corn and its effect on phytochemical properties Journal Article

Journal of the Science of Food and Agriculture, 97 , pp. 2999-3004, 2017.

Abstract | BibTeX

N Kumpan; T Poonsawat; L Chaicharoenwimolkul; S Pornsuwan, ...

Ferrocenated nanocatalysts derived from the decomposition of ferrocenium in basic solution and their aerobic activities for the rapid decolorization of methylene blue and the … Journal Article

RSC Advances , 7 (10), pp. 5759-5763, 2017.

BibTeX

Oranit Phuakkong; Milica Sentic; Haidong Li; Chompunuch Warakulwit; Jumras Limtrakul; Neso Sojic; Alexander Kuhn; Valérie Ravaine; Dodzi Zigah

Wireless synthesis and activation of electrochemiluminescent thermoresponsive janus objects using bipolar electrochemistry Journal Article

langmuir, 32 (49), pp. 12995-13002, 2016.

BibTeX

Chotika Phupong; Worrapong Phupong; Phuwadol Bangrak; Warin Intana; Patoomratana Tuchinda

Trichoharzianol, a New Antifungal from Trichoderma harzianum F031 Journal Article

J. Agric. Food Chem., 63 (14), pp. 3704–3708, 2015.

Abstract | BibTeX

Napaporn Rattanat; Kanjana Yodmora

Development and Validation of an UV-Visible Method for the Determination of β-Carotene in the Leafy Vegetables in Thailand Journal Article

1033-1034 , pp. 652-657, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Oraporn Bualuang; Kamonrat Thamphueak

Effect of Hot Air Convection Drying Temperatures on Physical and Chemical Properties of Germinated Sweet Corn Journal Article

Advanced Materials Research, 1033-1034 , pp. 663-668 , 2014.

BibTeX

S Sukkaew; P Pripdeevech; C Thongpoon; T Machan; Rattana Wongchuphan

Volatile constituents of Murraya koenigii fresh leaves using headspace solid phase microextraction--gas chromatography-mass spectrometry Journal Article

Natural product communications, 9 (12), pp. 1783-1786, 2014.

BibTeX

Nipaporn Meepun; Nattapan Saguansakbaramee; Rattana Wongchuphan

Analysis of lead and cadmium contents in local vegetables in Surat Thani, Thailand. Journal Article

Walailak J Sci & Tech., 11 (6), pp. 455-461, 2014.

BibTeX

Oranit Phuakkong; Karan Bobuatong; Prof. Dr. Piboon Pantu; Dr. Bundet Boekfa; Prof. Dr. Michael Probst; Prof. Dr. Jumras Limtrakul

Glycine Peptide Bond Formation Catalyzed by Faujasite Journal Article

ChemPhysChem, 12 (11), pp. 1-6, 2011.

BibTeX

Nipaporn Meepun; Suphawuth Siriket; Saravut Dejmanee

Adsorptive Stripping Voltammetry for Determination of Cadmium in the presence of Cupferron on a Nafion-coated Bismuth Film Electrode Journal Article

Int. J. Electrochem. Sci., 7 , pp. 10582 - 10591, 2010.

Abstract | BibTeX

A Chukaew; C Ponglimanont; C Karalai; S Tewtrakul

Potential anti-allergic acridone alkaloids from the roots of Atalantia monophylla Journal Article

Phytochemistry, 69 (14), pp. 2616-2620, 2008.

BibTeX

A Chukaew; Fun, H. K.; Chantrapromma, S.; Ponglimanont, C.

N-methylataphyllinine Journal Article

Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 63 (9), pp. o3723-o3724, 2007.

BibTeX

Vatcharin Rukachaisirikul; Ubonta Sommart; Souwalak Phongpaichit; Jariya Sakayaroj; Kanyawim Kirtikar

Metabolites from the endophytic fungus Phomopsis sp. PSU-D15 Journal Article

Phytochemistry, 69 (3), pp. 783-787, 2007.

BibTeX

Conferences

Oraporn Bualuang; Kamonrat Thamphueak; Siriyakorn Nakphrom

Hot air drying of germinated yellow corn and purple corn on total phenolics, total flavonoids and antioxidant activity Conference

Kuala Lumpur, Malaysia Proceedings of The 8th Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2015), 2015.

BibTeX

Kwant Pracha; Oraporn Bualuang

แนวทางการพัฒนาข้าวโพดหวานงอกด้วยการอบแห้งไมโครเวฟ Strategic development of germinated sweet corn using microwave drying Conference

ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2” , 2011.

BibTeX