สาขาวิชาเคมีร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561

18 สิงหาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาเคมีร่วมแสดงในงานพิธีเปิดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปนะจำปี 2561)

Read more

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

25 กรกฎาคม 2561 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมีร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

Read more

อบรม ISO/IEC17025

27 ก.พ. 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้ารับการอบรมในหัวข้อ ISO/IEC17025 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้เข้าใจในระบบห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Read more

พัฒนาบุคลิกภาพ

20 ก.พ. 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้ารับการพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรวางตัวได้เหมาะสม

Read more

ศึกษาดูงาน เตรียมพร้อมก่อนฝึกงาน

14 ก.พ. 2561 อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ และศูนย์กำจัดมูลฝอย จ.ภูเก็ต

Read more